Процедури след 14.04.2016 г. - Профил на купувача

За контакти: Иванка Джугаланова, тел: 03051/20 29

„Закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на офис оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“; Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“.

Дата на публикуване: 15:48 07-10-2019

Възложител: НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880 град Чепеларе

Вид процедура: Открита

Преписка: 05612-2019-0001
Краен срок за подаване на оферти: 17:30 07-11-2019

Документи:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
дата на публикуване: 09:04 25-08-2020
Договор
дата на публикуване: 16:12 12-08-2020
Договор
дата на публикуване: 16:10 12-08-2020
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
дата на публикуване: 09:50 15-04-2020
ДОКЛАД
дата на публикуване: 09:47 15-04-2020
Протокол 3
дата на публикуване: 09:46 15-04-2020
Протокол 2
дата на публикуване: 09:46 15-04-2020
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
дата на публикуване: 14:20 06-04-2020
ПРОТОКОЛ 1
дата на публикуване: 12:21 15-01-2020
еЕЕДОП за ОП2
дата на публикуване: 16:34 07-10-2019
еЕЕДОП за ОП1
дата на публикуване: 16:33 07-10-2019
Образци на документи
дата на публикуване: 16:33 07-10-2019
Проект на договор
дата на публикуване: 16:32 07-10-2019
Методика за оценка на офертите
дата на публикуване: 16:32 07-10-2019
Техническа спецификация
дата на публикуване: 16:31 07-10-2019
документация за участие в процедурите
дата на публикуване: 16:30 07-10-2019
Публикация в ОВ на ЕС
дата на публикуване: 16:29 07-10-2019
обявление за обществена поръчка
дата на публикуване: 16:28 07-10-2019
решение за откриване на процедурите
дата на публикуване: 16:27 07-10-2019

„Закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“, с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на модулна сцена за ползване на открито за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“; Обособена позиция № 2: „Доставка на техническо оборудване за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“; Обособена позиция № 3: „Доставка на офис оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“; Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“.

Дата на публикуване: 15:51 17-05-2018

Възложител: НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880 град Чепеларе

Вид процедура: Открита

Преписка: 05612-2018-0002
Краен срок за подаване на оферти: 17:30 02-07-2018

Документи:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
дата на публикуване: 09:29 23-11-2020
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР 2 ОТ 14.01.2020г.
дата на публикуване: 09:06 09-11-2020
Обявление за сключени договори за ОП 1 и 2
дата на публикуване: 12:31 02-04-2020
Обявление за прекратяване на ОП 3 и 4
дата на публикуване: 12:24 02-04-2020
Договор
дата на публикуване: 15:54 27-03-2020
Договор
дата на публикуване: 15:52 27-03-2020
Решение за определяне на изпълнители
дата на публикуване: 14:56 13-11-2019
Доклад
дата на публикуване: 14:55 13-11-2019
Протокол 5
дата на публикуване: 14:54 13-11-2019
Протокол 4
дата на публикуване: 14:54 13-11-2019
Решение за прекратяване
дата на публикуване: 17:01 04-10-2018
Доклад
дата на публикуване: 16:59 04-10-2018
Докладна
дата на публикуване: 16:59 04-10-2018
Протокол 3
дата на публикуване: 16:59 04-10-2018
Протокол 2
дата на публикуване: 16:58 04-10-2018
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
дата на публикуване: 14:42 27-08-2018
ПРОТОКОЛ 1
дата на публикуване: 16:37 31-07-2018
Разяснение
дата на публикуване: 20:49 25-06-2018
Разяснение
дата на публикуване: 20:49 25-06-2018
Разяснение
дата на публикуване: 18:13 18-06-2018
Разяснение
дата на публикуване: 17:32 13-06-2018
Решение за одобряване на обявление за изменение
дата на публикуване: 14:13 01-06-2018
Публикация в ОВ на ЕС
дата на публикуване: 22:39 19-05-2018
Образци
дата на публикуване: 22:38 19-05-2018
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
дата на публикуване: 22:38 19-05-2018
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
дата на публикуване: 22:37 19-05-2018
Техническа спецификация
дата на публикуване: 22:37 19-05-2018
Документация
дата на публикуване: 22:36 19-05-2018
Обявление
дата на публикуване: 16:55 17-05-2018
Решение
дата на публикуване: 16:55 17-05-2018

„Закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“, с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на модулна сцена за ползване на открито за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“; Обособена позиция № 2: „Доставка на техническо оборудване за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“; Обособена позиция № 3: „Доставка на офис оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“; Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“.

Дата на публикуване: 13:01 19-03-2018

Възложител: НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880 град Чепеларе

Вид процедура: Открита

Преписка: 05612-2018-0001
Краен срок за подаване на оферти: 17:30 25-04-2018

Документи:

Обявление за прекратяване в ОВ на ЕС
дата на публикуване: 17:32 12-04-2018
Обявление за прекратяване в АОП
дата на публикуване: 17:31 12-04-2018
Решение за прекратяване на процедурата
дата на публикуване: 16:39 10-04-2018
eЕЕДОП - pdf/ xml
дата на публикуване: 16:44 20-03-2018
Указание за изготвяне на eЕЕДОП/ ПРИЛОЖЕНИЕ 5
дата на публикуване: 16:41 20-03-2018
Образци на документи/ ПРИЛОЖЕНИЕ 4
дата на публикуване: 16:41 20-03-2018
ДОГОВОР_проект/ ПРИЛОЖЕНИЕ 3
дата на публикуване: 16:40 20-03-2018
Методика за оценка на офертите/ ПРИЛОЖЕНИЕ 2
дата на публикуване: 16:39 20-03-2018
Техническа спецификация/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1
дата на публикуване: 16:38 20-03-2018
документация за участие в процедурите
дата на публикуване: 16:37 20-03-2018
Съобщение за публикация в ОВЕС
дата на публикуване: 16:36 20-03-2018
Писмо от TED за получено обявление
дата на публикуване: 14:04 19-03-2018
обявление за обществена поръчка
дата на публикуване: 14:03 19-03-2018
решение за откриване на процедурите
дата на публикуване: 14:01 19-03-2018

Подмяна на подови настилки за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе

Дата на публикуване: 11:42 13-07-2017

Възложител: НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880 град Чепеларе

Вид процедура: Пазарни консултации

Преписка: 0
Краен срок за подаване на оферти: 17:00 20-07-2017

Документи:

Решение
дата на публикуване: 11:22 22-08-2017
Протокол от работата на комисията
дата на публикуване: 11:21 22-08-2017
Оферта от "ВЕХРУС" ЕООД
дата на публикуване: 11:21 22-08-2017
Оферта от "АРТСТРОЙ" ООД
дата на публикуване: 11:20 22-08-2017
Оферта от "КРЕАТИВ БИЛД" ООД
дата на публикуване: 11:19 22-08-2017
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
дата на публикуване: 11:44 13-07-2017
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП
дата на публикуване: 11:43 13-07-2017

„Закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“

Дата на публикуване: 13:50 12-09-2016

Възложител: НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880 град Чепеларе

Вид процедура: Пазарни консултации

Преписка: 0
Краен срок за подаване на оферти: 17:00 20-09-2016

Документи:

Оферта от "Складови системи и стелажи" ЕООД
дата на публикуване: 08:43 23-08-2017
Оферта от "Логистични системи" ООД
дата на публикуване: 08:43 23-08-2017
Оферта от "Лед Корект" ООД
дата на публикуване: 08:42 23-08-2017
Оферта от "ЕМКО" ООД
дата на публикуване: 08:41 23-08-2017
Оферта от "Екс Аудио" ООД
дата на публикуване: 08:41 23-08-2017
Оферта от "Бул комп" ООД
дата на публикуване: 08:40 23-08-2017
Решение
дата на публикуване: 16:10 29-09-2016
Протокол от работата на комисията
дата на публикуване: 16:10 29-09-2016
Техническа спецификация - 3
дата на публикуване: 13:55 13-09-2016
Техническа спецификация - 2
дата на публикуване: 13:55 13-09-2016
Техническа спецификация - 1
дата на публикуване: 13:54 13-09-2016
Събиране на оферти чрез пазарни консултации съгласно чл. 44 от ЗОП
дата на публикуване: 13:53 13-09-2016

Контакти

Вашето мение е важно за мен

 

Контакт

  • Чепеларе, ул. "Васил Дечев" 25, 4850
  • централа: 03051/20-29
  • rodopskaiskra1880@abv.bg
  • http://chepelare.org/chitaliche/
НЧ "Родопска Искра" 1880 - Чепеларе, Обществени поръчки - профил на купувача; телефон за контакт: централа: 03051/20-29