Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9019222
Дата на публикуване: 2013-08-26 19:21:31

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9019222 с предмет: „Избор на изпълнител за разработка и управление на проекти за кандидатстване на община Чепеларе по мерките на ПРСР (313, 321 и 322 мярка)”

1. Обособена позиция №1: Разработка и управление на проект за изграждане стрелкови комплекс и спортен център за биатлон и ски бягане в гр. Чепеларе

2. Обособена позиция №2: Разработка и управление на проект за благоустрояване на пространството около паметника на загиналите чепеларци. 

3. Обособена позиция №3: Разработка и управление на проект за реновация на музея на Родопския карст в гр. Чепеларе 


Необходимите документи за участие в обществената поръчка са достъпни от тук.


Публична покана Публична покана
дата на публикуване: 2013-08-26 19:21:31 | големина: 294.42 KB
|
Указание Указание
дата на публикуване: 2013-08-26 19:21:31 | големина: 408.48 KB
|
Техническа спецификация Техническа спецификация
дата на публикуване: 2013-08-26 19:21:31 | големина: 246.94 KB
|
Образеци Образеци
дата на публикуване: 2013-08-26 19:21:31 | големина: 248.00 KB
|