Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9019763
Дата на публикуване: 2013-09-10 16:18:32

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9019763 с предмет: „Провеждане на обучения за кметове, кметски наместници и служители на ръководни длъжности от общинска администрация – Чепеларе. Провеждане на обучения за цялата общинска администрация – Чепеларе.” 

Необходимите документи за участие в обществената поръчка са достъпни от тук.


Публична покана Публична покана
дата на публикуване: 2013-09-10 16:18:32 | големина: 1.84 MB
|
Условия за участване Условия за участване
дата на публикуване: 2013-09-10 16:18:32 | големина: 305.35 KB
|
Техническа спецификация Техническа спецификация
дата на публикуване: 2013-09-10 16:18:32 | големина: 346.08 KB
|
Образци Образци
дата на публикуване: 2013-09-10 16:18:32 | големина: 295.50 KB
|