Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9014723
Дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9014723 с предмет

„ПРЕУСТРОЙСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНО ЗАВЕДЕНИЕ (ОДЗ) - ЧЕПЕЛАРЕ, ФИЛИАЛ "ЕЛХИЦА"

Необходимите документи за участие в общесвената поръчка са достъпни от тук.


Публична покана Публична покана
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 1.94 MB
|
Условия Условия
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 256.51 KB
|
Договор СМР Договор СМР
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 154.50 KB
|
КСС оферта КСС оферта
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 66.00 KB
|
Образец 1 Образец 1
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 31.00 KB
|
Образец 2 Образец 2
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 27.50 KB
|
Образец 3 Образец 3
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 42.00 KB
|
Образец 4 Образец 4
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 32.50 KB
|
Образец 4.1 Образец 4.1
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 35.50 KB
|
Образец 4.2 Образец 4.2
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 32.00 KB
|
Образец 5 Образец 5
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 40.00 KB
|
Образец 6 Образец 6
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 47.50 KB
|
Образец 7 Образец 7
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 72.00 KB
|
Образец 8 Образец 8
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 37.00 KB
|
Образец 9 Образец 9
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 63.50 KB
|
Образец 10 Образец 10
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 41.50 KB
|
Образец 11 Образец 11
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 35.50 KB
|
Образец 12 Образец 12
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 34.50 KB
|
Образец 13 Образец 13
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 33.50 KB
|
Образец 14 Образец 14
дата на публикуване: 2013-04-22 19:16:32 | големина: 45.00 KB
|