Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Управляващият орган на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива нова процедура за кандидатстване, насочена към общинските администрации.

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА
дата на публикуване: 2012-03-30 15:00:00 | големина: 29.50 KB
|
ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА 1-2 ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА 1-2
дата на публикуване: 2012-03-30 15:00:00 | големина: 165.54 KB
|
ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА 3 ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА 3
дата на публикуване: 2012-03-30 15:00:00 | големина: 147.29 KB
|
ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА 4 ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА 4
дата на публикуване: 2012-03-30 15:00:00 | големина: 146.30 KB
|
ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА 5 ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА 5
дата на публикуване: 2012-03-30 15:00:00 | големина: 170.01 KB
|
ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА 5 ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА 5
дата на публикуване: 2012-03-30 15:00:00 | големина: 161.83 KB
|
ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
дата на публикуване: 2012-03-30 15:00:00 | големина: 78.50 KB
|