Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9024384
Дата на публикуване: 2014-01-03 17:40:00

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9024384 с предмет: Настоящата обществена поръчка има за предмет: „Техническа помощ за разработване и провеждане на политики в община Чепеларе”.

Поръчката включва две обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие, включително за секторните политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Дейности, свързани с разработването на основния стратегически документ на общинско ниво – Общинският план за развитие. Актуализация и разработване на стратегически планови документи, които ще действат през новия планов период – 2014 – 2020 г.”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Провеждане на оценки на Общинския план за развитие на община Чепеларе - Провеждане на последваща оценка на Общински план за развитие на община Чепеларе 2007 – 2013 г.; Предварителна оценка на Общинския план за развитие на община Чепеларе 2014 – 2020 г.“

Необходимите документи за участие в обществената поръчка са достъпни от тук.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
дата на публикуване: 2014-01-03 17:40:00 | големина: 3.35 MB
|
Указания Указания
дата на публикуване: 2014-01-03 17:40:00 | големина: 416.51 KB
|
Техническа спецификация Техническа спецификация
дата на публикуване: 2014-01-03 17:40:00 | големина: 210.00 KB
|
Образци Образци
дата на публикуване: 2014-01-03 17:40:00 | големина: 163.50 KB
|
Договор оценка Договор оценка
дата на публикуване: 2014-01-03 17:40:00 | големина: 174.00 KB
|
Договор ОПР Договор ОПР
дата на публикуване: 2014-01-03 17:40:00 | големина: 179.50 KB
|