Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9024312
Дата на публикуване: 2013-12-30 11:14:50

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана №9024312 с предмет: „Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проект № 31/3/3210296 „Изграждане на водопроводна мрежа, с. Богутево”, община Чепеларе и подготовка на процедура по ЗОП за строителство“

Необходимите документи за участие в обществената поръчка са достъпни от тук.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
дата на публикуване: 2013-12-30 11:14:50 | големина: 1.94 MB
|
Указания Указания
дата на публикуване: 2013-12-30 11:14:50 | големина: 422.86 KB
|
Образци Образци
дата на публикуване: 2013-12-30 11:14:50 | големина: 1.46 MB
|