Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9019339
Дата на публикуване: 2013-08-28 20:56:44

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9019339 с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка и съгласуване на технически проекти за кандидатстване на община Чепеларе по мерките на ПРСР (313, 321 и 322 мярка)”

Проектите са организирани в обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за проектиране на обект: „Стрелкови комплекс и спортен център за биатлон и ски бягане в община Чепеларе”

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за проектиране на обект: „Благоустрояване на пространството около паметника на загиналите във войните Чепеларци”;

Необходимите документи за участие в обществената поръчка са достъпни от тук.


Публична покана Публична покана
дата на публикуване: 2013-08-28 20:56:44 | големина: 324.96 KB
|
Указание Указание
дата на публикуване: 2013-08-28 20:56:44 | големина: 430.26 KB
|
Техническо задание Техническо задание
дата на публикуване: 2013-08-28 20:56:44 | големина: 289.74 KB
|
Образеци Образеци
дата на публикуване: 2013-08-28 20:56:44 | големина: 227.50 KB
|