Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОКУС-ГРУПА

Уважаеми граждани, представители на неправителствения сектор и бизнес, колеги,

Във връзка с проект „Извършване на функционален анализ на общинска администрация – Чепеларе чрез Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Подобряване на организацията на работните процеси в общинска администрация Чепеларе. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг и контрол по внедряването и изпълнението на новите правила, и провеждане на съпътстващо обучение за служителите на общинска администрация – Чепеларе, с цел прилагане на новите правила и методологиипо договор за безвъзмездна финансова помощ No 12-11-18/25.09.2012 г., финансиран от Европейкия социален фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

и от името на община Чепеларе и Българска консултантска организация ЕООД,

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате във ФОКУС-ГРУПА,

която ще се проведе на 17 май 2013 г. от 10,00 до 12,30 часа в залата на общинаЧепеларе!

ПОКАНА ПОКАНА
дата на публикуване: 2013-05-09 15:58:09 | големина: 53.06 KB
|