Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9011110
Дата на публикуване: 2013-01-14 18:36:50

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9011110 с предмет: „Избор на консултант за подготовка на Апликационна форма и изработване на Финансов анализ/Анализ разходи- ползи по проект „Изграждане на ВиК мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в гр. Чепеларе” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”Необходимите документи за участие в общесвената поръчка са достъпни от тук.


Приложения Приложения
дата на публикуване: 2013-01-14 18:36:50 | големина: 162.50 KB
|
Условия Условия
дата на публикуване: 2013-01-14 18:36:50 | големина: 5.53 MB
|