Новини

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДАНЪЦИ 2013 И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Чепеларе през 2013 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО: Приемане на план-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране и сметоизвозване, обработка на депо и поддържане на териториите за обществено ползване и определяне на такса битови отпадъци за 2013 година

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  Изменение на Наредбата за определяне на местните данъци ПРЕДЛОЖЕНИЕ Изменение на Наредбата за определяне на местните данъци
дата на публикуване: 2012-12-18 14:07:08 | големина: 97.00 KB
|
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ОТНОСНО: Приемане на план-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране и сметоизвозване ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Приемане на план-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране и сметоизвозване
дата на публикуване: 2012-12-18 14:07:08 | големина: 93.00 KB
|
Приложение 1 Приложение 1
дата на публикуване: 2012-12-18 14:07:08 | големина: 22.50 KB
|
Приложение 2 Приложение 2
дата на публикуване: 2012-12-18 14:07:08 | големина: 29.50 KB
|