Новини

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.01.2013 ГОДИНА

Уважаеми избиратели, 

Уведомяваме ви, че избирателните списъци за обявяване се намират в центъра за услуги и информация на община чепеларе.

Всеки от вас може да провери дали е вписан в списъка на съответната секция и да установи има ли допуснати непълноти и грешки, за отстраняването на които е необходимо да подаде заявление в срока, обявен в съобщението на община чепеларе.

Обхвата на избирателните секции е записан в приложението към заповед № 430 / 27.11.2012 г. На кмета на община чепеларе.

Информация може да намерите тук.