Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.01.2013 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.2 от ЗПУГДВМС и чл.54, ал1 и 4 от ИК, всички избирателни списъци в Община Чепеларе са обявени на 17.12.2012 година.

Избирателните списъци за гр. Чепеларе са обявени в Центъра за услуги и информация на гражданите, а за другите населени места на Община Чепеларе– съгласно Заповед 431 от 27.11.2012 г. на Кмета на Община Чепеларе. Избирателните списъци са обявени и в интернет страницата на Общината (www.chepelare.org).

Съгласно чл.50, ал.1 от ИК във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, или до кмета на кметство или кметския наместник– по постоянен адрес. Заявленията се приемат най-късно до 19.01.2013 г. включително.

СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ
дата на публикуване: 2012-12-15 17:39:36 | големина: 32.50 KB
|
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ
дата на публикуване: 2012-12-15 17:39:36 | големина: 279.62 KB
|
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ
дата на публикуване: 2012-12-15 17:39:36 | големина: 57.58 KB
|