Новини

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОПАРК В РАЙОНА НА СКИ- ЦЕНТЪР „ЧЕПЕЛАРЕ”

На 21.11.2012г. в гр. София между Община Чепеларе и Държавен фонд «Земеделие» бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 387 352.00 лв. на Община Чепеларе за реализиране на Проект „Изграждане на велопарк в района на ски-център Чепеларе” – Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Проектът предвижда изграждане на велопарк в района на ски-център „Чепеларе”, който предоставя възможност за спорт и активно прекарване на лятната отпуска в общината.

План План
дата на публикуване: 2012-11-22 14:44:43 | големина: 3.22 MB
|