Новини

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ БРАНШ ДИСКУТИРА СИСТЕМИ ЗА ДОБРОВОЛНО СЕРТИФИЦИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

До този извод достигнаха представители на предприятия и сдружения в бранша, които участваха в кръгла маса на тема „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“, инициирана от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) в рамките на проект BG161PO001/3.3-01/2008/001-09 „Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България.

МИЕТ е конкретен бенефициент по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и изпълнява проект №BG161PO001/3.3-01/2008/001-09 „Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия”

 

При изразено желание от страна на медиите, ще им бъдат предоставени снимки от събитието.

 

Заявки на телефон: 0879 408 502 – г-жа К. Благоева, представител на обединение „Консултанти за сертифициране на качеството в туризма”, изпълнител на обществена поръчка по проекта съгласно договор BG161PO001/ 3.3-01/2008/001-09-U-013

За информация по проекта – Десислава Михалкова, ръководител на проекта - 0888 469 179

Документ Документ
дата на публикуване: 2012-09-25 15:23:55 | големина: 83.50 KB
|