Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9005576
Дата на публикуване: 2012-08-27 14:17:43

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4, т.1 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9005576 с предмет „ Рехабилитация на улици "Бор" и "Дичо Петров".


Оферта Оферта
дата на публикуване: 2012-08-27 14:17:43 | големина: 63.00 KB
|
Образец 2 Образец 2
дата на публикуване: 2012-08-27 14:17:43 | големина: 26.00 KB
|
Образец 3 Образец 3
дата на публикуване: 2012-08-27 14:17:43 | големина: 31.50 KB
|
Образец 4 Образец 4
дата на публикуване: 2012-08-27 14:17:43 | големина: 33.50 KB
|
Образец 5 Образец 5
дата на публикуване: 2012-08-27 14:17:43 | големина: 26.50 KB
|
Приложение 1 Приложение 1
дата на публикуване: 2012-08-27 14:17:43 | големина: 61.00 KB
|
Приложение 2 Приложение 2
дата на публикуване: 2012-08-27 14:17:43 | големина: 70.00 KB
|
Приложение 3 Приложение 3
дата на публикуване: 2012-08-27 14:17:43 | големина: 41.00 KB
|
Приложение 4 Приложение 4
дата на публикуване: 2012-08-27 14:17:43 | големина: 56.00 KB
|
Техническа спецификация Техническа спецификация
дата на публикуване: 2012-08-27 14:17:43 | големина: 47.50 KB
|
Указание за участие Указание за участие
дата на публикуване: 2012-08-27 14:17:43 | големина: 53.00 KB
|