Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

С оглед защитата на важни обществени интереси на гражданите на Община Чепеларе, на законността на взетите от Общински съвет-Чепеларе решения и на доброто взаимодействие на работата на Общински съвет-Чепеларе и общинската администрация в Община Чепеларе и съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни Община Чепеларе чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за организиране на дейността на Общински съвет-Чепеларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на е-mаil адрес:

mail@chepelare.bg  или в деловодството на Община Чепеларе,ул.“Беломорска“№44Б.

Обявление, докладна Обявление, докладна
дата на публикуване: 2023-11-16 11:19:16 | големина: 49.19 KB
|
НОВ-ПРАВИЛНИК ОБС 2023 НОВ-ПРАВИЛНИК ОБС 2023
дата на публикуване: 2023-11-16 11:19:50 | големина: 68.33 KB
|