Новини

ЗАПОВЕД № 10 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 10.01.2012 Г.

На основание чл.51, ал.З и чл.65, ал.1, т.1 от Закона за защита при бедствия и чл.44, ал.2 от ЗМСМА,

О Б Я В Я В А М :

Отменям обявеното бедствено положение на територията на Община Чепеларе.

връзка към заповедта