Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 157 гр. Чепеларе, 29.04.2014 год.

На основание чл.21, ал.1 и чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост и Решение N 436/19.03.2014 год. на Общински съвет — Чепеларе за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост за изграждане на Обект „Път II-86 обход на гр. Чепеларе от км. 0+000 до км. 3+996.94" и чл.б0 от Администрятивноnроцесуалния кодекс

ЗАПОВЕД № 157 гр. Чепеларе, 29.04.2014 год. ЗАПОВЕД № 157 гр. Чепеларе, 29.04.2014 год.
дата на публикуване: 2014-04-30 14:22:55 | големина: 247.57 KB
|