Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - изх. номер: 12-00-76 от 22/04/2014
Дата на публикуване: 2014-04-22 15:19:52

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4, т.1 от ЗОП, възлага обществена поръчка по реда и условията на Глава 8а от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на общински път от разклон село Богутево – село Острица – село Лилеково“

Необходимите документи за участие в обществената поръчка са достъпни от тук.


Публична покана Публична покана
дата на публикуване: 2014-04-22 15:19:52 | големина: 218.30 KB
|
Документация Документация
дата на публикуване: 2014-04-22 15:19:52 | големина: 262.50 KB
|
ДОГОВОР-ПРОЕКТ ДОГОВОР-ПРОЕКТ
дата на публикуване: 2014-04-22 15:19:52 | големина: 262.64 KB
|
Образци Образци
дата на публикуване: 2014-04-22 15:19:52 | големина: 138.00 KB
|