Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - изх. номер: 12-00-30 от 24/02/2014
Дата на публикуване: 2014-02-24 17:38:07

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП, възлага обществена поръчка по реда и условията на Глава 8а от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на Генерален план за организация на движението“

Необходимите документи за участие в обществената поръчка са достъпни от тук.


Публична покана Публична покана
дата на публикуване: 2014-02-24 17:38:07 | големина: 272.53 KB
|
Указания за участие Указания за участие
дата на публикуване: 2014-02-24 17:38:07 | големина: 279.63 KB
|
Образци Образци
дата на публикуване: 2014-02-24 17:38:07 | големина: 97.00 KB
|
ДОГОВОР-проект ДОГОВОР-проект
дата на публикуване: 2014-02-24 17:38:07 | големина: 51.00 KB
|