Бюджет на Община Чепеларе

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.-30.06.2013 ГОД.

На основание чл.18 и чл.25, ал.1 от Закона за общинските бюджети, представям анализ за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2013 год. със съответните приложения към него по реда и начина по който е бил приет

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ  ЗА ПЕРИОДА 01.01.-30.06.2013 ГОД. ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.-30.06.2013 ГОД.
дата на публикуване: 2013-11-19 11:18:24 | големина: 156.00 KB
|
ОТЧЕТ ЗА ПОЛУГОДИЕТО 2013 ОТЧЕТ ЗА ПОЛУГОДИЕТО 2013
дата на публикуване: 2013-11-19 11:18:24 | големина: 137.50 KB
|