Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9021297
Дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9021297 с предмет: „Извършване на строителен надзор на обект: “Благоустройство на улица „Васил Дечев”, гр. Чепеларе"

Необходимите документи за участие в обществената поръчка са достъпни от тук.


Публична покана Публична покана
дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29 | големина: 205.22 KB
|
Условия за участие Условия за участие
дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29 | големина: 1.10 MB
|
Техническа спецификация Техническа спецификация
дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29 | големина: 103.00 KB
|
Образец 1.1-Оферта Образец 1.1-Оферта
дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29 | големина: 32.00 KB
|
Образец 1-Справка обороти Образец 1-Справка обороти
дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29 | големина: 31.50 KB
|
Образец 2-Списък изпълнение договори Образец 2-Списък изпълнение договори
дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29 | големина: 32.50 KB
|
Образец 3-Списък експерти Образец 3-Списък експерти
дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29 | големина: 32.00 KB
|
Образец 4-Деклрация мин цена на труда Образец 4-Деклрация мин цена на труда
дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29 | големина: 23.50 KB
|
Образец 5-Декларациоя подизпълнител Образец 5-Декларациоя подизпълнител
дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29 | големина: 27.00 KB
|
Образец 5.1-Подизпълнител Образец 5.1-Подизпълнител
дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29 | големина: 25.50 KB
|
Образец 6-Декларация приемане условията на договора Образец 6-Декларация приемане условията на договора
дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29 | големина: 24.50 KB
|
Образец 7 Техническа оферта Образец 7 Техническа оферта
дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29 | големина: 47.50 KB
|
Образец 8-Ценова оферта Образец 8-Ценова оферта
дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29 | големина: 34.00 KB
|
Договор проект Договор проект
дата на публикуване: 2013-10-21 17:48:29 | големина: 84.50 KB
|