ПРИЕМЕН ДЕН на КМЕТА

ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК:
от 14:00ч. до 16:00ч.
при предварително записване в стая N 20
тел. 03051/8280/

РАБОТНО ВРЕМЕ

Полъх от минали мечти 2019

За контакти с общината

Община Чепеларе
ул. "Беломорска" 44Б
e-mail: mail @ chepelare.bg
централа: 03051/8280 (0882 392 711)
факс: 03051/8279 (0882 392 710)

Банкова сметка на Община Чепеларе
BG 13BGUS91608406494800
BIC: BGUSBGSF
БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД