Бюджет на ВРБК

ОТЧЕТИ НА ВРБК ЗА 2011

Отчети за 2011 г. на образователните институции – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, прилагащи системата на делегираните бюджети.

ОТЧЕТ 2011 СУ-ЧЕПЕЛАРЕ ОТЧЕТ 2011 СУ-ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2012-03-07 14:44:37 | големина: 2.12 MB
|
ОТЧЕТ 2011 СОУ-ЧЕПЕЛАРЕ ОТЧЕТ 2011 СОУ-ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2012-03-07 14:44:37 | големина: 2.76 MB
|
ОТЧЕТ 2011 ОУ-ЗАБЪРДО ОТЧЕТ 2011 ОУ-ЗАБЪРДО
дата на публикуване: 2012-03-07 14:44:37 | големина: 1.54 MB
|
ОТЧЕТ 2011 ОУ-ПАВЕЛСКО ОТЧЕТ 2011 ОУ-ПАВЕЛСКО
дата на публикуване: 2012-03-07 14:44:37 | големина: 2.54 MB
|
ОТЧЕТ 2011 ОДЗ-ЧЕПЕЛАРЕ ОТЧЕТ 2011 ОДЗ-ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2012-03-07 14:44:37 | големина: 2.40 MB
|