Договор A12-22-90/10.04.2013

Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе