ПРИЕМЕН ДЕН на КМЕТА

ВСЕКИ ДЕН С ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС
при предварително записване в стая N 20
тел. 03051/8280/

РАБОТНО ВРЕМЕ

ПРОГРАМА МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ

Спортен календар

За контакти с общината

Община Чепеларе
ул. "Беломорска" 44Б
e-mail: mail @ chepelare.bg
централа: 03051/8280 (0882 392 711)
факс: 03051/8279 (0882 392 710)

Банкова сметка на Община Чепеларе
BG 88 SOMB 91308432300244;
SWIFT (BIC) SOMBBGSF.
ОБЩИНСКА БАНКА АД, СОФИЯ.