Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ

Необходимостта от премахването на шест броя опасни дървета от района на градската градина в град Чепеларе е породена от това, че на 27.09.2013 г. (петък) сух тежък клон от едно от тези дървета пада в близост до детската площадка, на която почиват две жени и малко дете в количка. Жените побягват в паника и подават сигнал в Общинска администрация Чепеларе, за инцидента.

С констативен протокол от 27.09.2013 г. се извършва инвентаризация на дървесната растителност в градската градина, при която се констатира следното:

Касае се за шест броя широколистни видове, (чийто живот е до около 40 години, след този период те изгниват и стават опасни) които са над 40 годишни и са безвъзвратно изсъхнали. В короните им има изпочупени клони, които и при по-леко движение на атмосферният въздух, падат с голяма сила на земята.

Градската градинка се посещава предимно от майки с деца. Предстоящият зимен сезон създава реална опасност за живота и здравето на гражданите.

Считаме, че Община Чепеларе е длъжна  да  взема превантивни мерки с цел  избягване на бъдещи неприятни инциденти, застрашаващи здравето и живота на жителите и гостите на града.

От изсичането на дърветата се добиха дърва за огрев, които след съгласуване с Дирекция „Социално подпомагане“ – град Чепеларе са доставени на 9  лица, посочени от Дирекцията.

През май месец 2013г. в градската градина се засадиха 14 броя нови широколистни видове. За тяхното физическо оцеляване носим отговорност всички ние – жители и гости на Община Чепеларе.

От Общинска администрация Чепеларе