Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94 Н-105 от 28.08.2013 г.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ във връзка §124 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че на заседание на ОЕСУТ при Община Чепеларе, проведено на 22.07.2013 г. /Протокол № 5, Решение ІІ. № 2/ бе разгледан проект за ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 80371.71.32, в местност „Блатата” землище Чепеларе

СЪОБЩЕНИЕ № 94 Н-105 от 28.08.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94 Н-105 от 28.08.2013 г.
дата на публикуване: 2013-09-30 10:34:02 | големина: 60.50 KB
|