Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-М-207 от 08.08.2013 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Гина Иванова Талева на адрес: гр. Пловдив, бул. „България” 30, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ №  94-М-207 от 08.08.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-М-207 от 08.08.2013 г.
дата на публикуване: 2013-09-30 10:02:30 | големина: 65.50 KB
|