Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В СЕМИНАР „ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ПОЛША ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНДОВЕ”

Вече повече от година ОИЦ – Смолян се среща с представители на заинтересовани страни от област Смолян и дискутира с тях нуждите от информация за възможностите и резултатите от проекти с европейско финансиране. Сред основните впечатления, които участниците в срещите споделяха беше нуждата от повече неформални срещи, които да помогнат както за развитието на партньорствата, така и да стимулират обмена на идеи.

В тази връзка имамe удоволствието да Ви поканим да вземете участие в семинар на тема:

„Добри практики от България и Полша при реализацията на проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове”, който ще с проведе на 17 септември 2013 г. (вторник), от 10:30 ч. в залата на Общинска администрация - Чепеларе

За повече информация и потвърждение за участие в семинара търсете Зорица Ставрева на 0301 888 05, 0879 999 827 или z.stavreva@eufunds.bg.

Вярвам, че този форум е още една чудесна възможност да се обменят успешни идеи вприятна и неформална атмосфера и се надявам той да създаде условия за бъдещи партньорства. 09.09.2013 г., Смолян