Читалища

НЧ „Христо Ботев 1938" – с. Забърдо

Библиотека – 9 159 тома
Голям салон - 400 места
Състави:

Група за автентичен фолклор „Евробаби"