Читалища

НЧ „Отец Паисий - 1909" – с. Малево

Библиотека – 6 000 тома
Голям салон - 250 места
Състави:

Група за автентичен фолклор „Баба, дядо и внуче"