Търгове

ЗАПОВЕД № 340 гр.Чепеларе, 28.08.2013 год.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и във връзка с Решение № 272/25.04.2013 г., Решение № 302/13.06.2013 г., Решение № 301/13.06.2013 г. и Решение № 325/25.07.2013 г. на Общински съвет – Чепеларе, чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

ЗАПОВЕД № 340 гр.Чепеларе, 28.08.2013 год. ЗАПОВЕД № 340 гр.Чепеларе, 28.08.2013 год.
дата на публикуване: 2013-08-29 15:37:15 | големина: 122.50 KB
|