Спортни клубове

МЛАДЕЖКИ ЕКСТРЕМЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ЕКО КЛУБ „СКАЛЕН ОРЕЛ”

Клуба е регистриран на 08.05.2012г. В момента добре функционират две направления: Клуб по „Спелеология” и „Пешеходен туризъм”. Клуба по „Спелеология се ръководи от Марин Господинов – ревностен последовател на Димитър Райчев. Участниците имат завършен теоретичен курс по „Спелеология” и редовно правят експедиции в различни направления.

 

Клуба по „Пешеходен туризъм” има ежегодни туристически мероприятия от 2008г., включващи излети и походи до различни природни и културни забележителности в България.