Спортни клубове

СПОРТЕН КЛУБ „ТЕНИС – ЧЕПЕЛАРЕ”

Спортния клуб съществува от 2006г. Дейността на клуба е от м.май до м.октомври.

От 2010г. председател е Галина Чакърова.