Спортни съоръжения

СПОРТНА ЗАЛА ЗА ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ

Закрита спортна зала за волейбол и баскетбол. Залата е с размери: 15/25/8метра фунционира през цялата година.

 

адрес: гр. Чепеларе, ул.Спортна"№ 19