Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-1060 от 31.05.2013 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Розина Димитрова Македонска на адрес:гр. София, ул.”Леонардо да Винчи” 3, Община Чепеларе обявява