Новини

Протестна декларация против предложение за промяна на границите и закриване на районен съд - Чепеларе.

Общински съвет – Чепеларе, след като изслуша общинските съветници и след станалите разисквания на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

Приема текста на Протестна декларация против предложение за промяна на границите и закриване на районен съд - Чепеларе.

Общ брой на общинските съветници: 13

Гласували: 12

  • “ЗА” 12
  • “ПРОТИВ” 0
  • “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 0Публикуваме и становището на Главен прокурор на Република България
Становище на Главния прокурор на Република България Становище на Главния прокурор на Република България
дата на публикуване: 2013-07-30 15:47:10 | големина: 61.12 KB
|
Декларация на общинските съветници на Община Чепеларе Декларация на общинските съветници на Община Чепеларе
дата на публикуване: 2013-07-30 15:47:10 | големина: 393.73 KB
|