Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94 С-162 от 20.05.2013 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Мария Наумова Жалова на адрес: гр. Пловдив, ул. „Кардам” № 7, вх.А, ет.4, ап.8, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ  № 94 С-162 от 20.05.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94 С-162 от 20.05.2013 г.
дата на публикуване: 2013-07-30 10:03:39 | големина: 64.50 KB
|