Новини

ПЪРВИЯТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТ МЕЖДУ ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ И МИГ „ПРЕСПА” ВЕЧЕ Е ФАКТ

На 05.07.2013 г. Държавен фонд "Земеделие", Сдружение МИГ "Преспа" и Община Чепеларе подписаха договор за отпускане на финансова помощ за проект "Реконструкция на тротоари от уличната мрежа в Община Чепеларе" по мярка 322 от Програма за развитие на селските райони (ПРСР).

 

В проекта се включват дейности по реконструкция на тротоари на общо девет подобекта - части от уличната мрежа на гр. Чепеларе, с. Хвойна, с. Павелско и с. Забърдо както следва:

  1. ул. „Зорница”, гр. Чепеларе;

  2. ул. „Шипка”, гр. Чепеларе;

  3. ул. „Хан Крум”, с. Хвойна;

  4. ул. „Прогрес”, с. Хвойна;

  5. ул. „9-ти Септември”, с. Хвойна;

  6. ул. „Божур”, с. Павелско;

  7. ул. „Елица”, с. Павелско;

  8. ул. „Цар Симеон”, с. Павелско;

  9. ул. „31”, с. Забърдо.

 

Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 258 810,43 лева (без ДДС), а срокът за изпълнение на проекта 12 месеца.