Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № Пп-И-83 от 18.06.2013 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Оля Павлова Ташкова на адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Столетов” № 35, ет.3, ап.4, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ №  Пп-И-83 от 18.06.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № Пп-И-83 от 18.06.2013 г.
дата на публикуване: 2013-07-18 17:39:07 | големина: 64.00 KB
|