Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 296 Чепеларе, 17.07.2013 г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94 С-208 / 03.07.2013 г. от Серафим Костадинов Лозов с представени влязло в сила Решение № 02194 от 07.03.2001 г., влязло в сила Решение № 02194 от 31.03.2008 г. на Общинска поземлена комисия гр. Чепеларе и Скица – предложение за изготвяне на ПУП,

ЗАПОВЕД №  296 Чепеларе, 17.07.2013 г. ЗАПОВЕД № 296 Чепеларе, 17.07.2013 г.
дата на публикуване: 2013-07-18 17:37:17 | големина: 60.00 KB
|