Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-87 от 31.05.2013 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Петра Петрова Димитрова на адрес: гр. Асеновград, бул. „България” 3А, ет.3, ап.15, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ №  94-С-87 от 31.05.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-87 от 31.05.2013 г.
дата на публикуване: 2013-07-18 17:35:49 | големина: 64.00 KB
|