Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 281 гр. Чепеларе, 04.07.2013г.

Във връзка с осигуряване на безопасността, почивката и спокойствието на туристите през летният сезон - 2013 година и на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА

 

НАРЕЖДАМ:


От 15.07.2013г. до 30.09.2013г. да бъдат преустановени всички строително – монтажни работи на територията на к.к. Пампорово за частта, попадаща в територията на Община Чепеларе, както и движението на строителна механизация и техника по уличната регулация на к.к. Пампорово.

 

Всички възложители и изпълнители на строежи, при преустановяване на строително - монтажните работи, съобразно посочените срокове:

 

  • да вземат необходимите мерки за обезопасяване на строежите съгласно одобрените ПОИС;

  • да премахнат всички строителни материали и отпадъци;

  • зелените площи, пътната част и тротоарите на улиците и участъците от тях, разрушени при строителството на обектите, да бъдат възстановени.

 

Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Директора на Дирекция УТ в Община Чепеларе и на гл. експерт АОН в к.к. Пампорово.

 

Настоящата Заповед да се обяви на началника на РО”НСК” Смолян при РДНСК – ЮЦР за сведение и съдействие, на Началника на РУП – Чепеларе – за сведение.

 

Настоящата Заповедподлежи на обжалванев 14 дневен срок от обявяването и пред Административен съд Смолян.

 

ТОДОР БОЗУКОВ

Кмет на Община Чепеларе

 

 

ЗАПОВЕД № 281 гр. Чепеларе, 04.07.2013г. ЗАПОВЕД № 281 гр. Чепеларе, 04.07.2013г.
дата на публикуване: 2013-07-12 16:33:07 | големина: 24.50 KB
|