Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Костадинка Славейкова Чаушева на адрес:гр. Пловдив, ул. „Борислав” 25, Община Чепеларе обявява

Съобщение № 45 от 24.06.2013 г Съобщение № 45 от 24.06.2013 г
дата на публикуване: 2013-07-12 11:39:22 | големина: 65.50 KB
|