Приключени

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ ОТ ДЪРВЕСНИ СТЪРГОТИНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ГР. ЧЕПЕЛАРЕ
Дата на публикуване: 2013-07-11 13:05:49
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ,гр. Чепеларе на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана с предмет „Доставка на пелети от дървесни стърготини за нуждите на Обединено детско заведение гр. Чепеларе".
 
Необходимите документи за участие в обществената поръчка са достъпни от тук.

Договор Договор
дата на публикуване: 2013-07-11 13:05:49 | големина: 49.50 KB
|
Описание Описание
дата на публикуване: 2013-07-11 13:05:49 | големина: 51.00 KB
|
Ценова оферта Ценова оферта
дата на публикуване: 2013-07-11 13:05:49 | големина: 42.00 KB
|
Деклараций Деклараций
дата на публикуване: 2013-07-11 13:05:49 | големина: 42.00 KB
|
Техническа оферта Техническа оферта
дата на публикуване: 2013-07-11 13:05:49 | големина: 35.00 KB
|