Приключени

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ГР. ЧЕПЕЛАРЕ
Дата на публикуване: 2013-07-11 13:00:23
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ,гр. Чепеларе на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ гр. Чепеларе".
 
Необходимите документи за участие в обществената поръчка са достъпни от тук.

Приложение ПРОЕКТ Приложение ПРОЕКТ
дата на публикуване: 2013-07-11 13:00:23 | големина: 85.00 KB
|
Приложение №2 Приложение №2
дата на публикуване: 2013-07-11 13:00:23 | големина: 239.50 KB
|
Приложение №3 Приложение №3
дата на публикуване: 2013-07-11 13:00:23 | големина: 35.00 KB
|
Приложение №4 Приложение №4
дата на публикуване: 2013-07-11 13:00:23 | големина: 264.50 KB
|
Приложение №5 Приложение №5
дата на публикуване: 2013-07-11 13:00:23 | големина: 38.00 KB
|