Търгове

ЗАПОВЕД № 287 Чепеларе, 08.07.2013 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и във връзка с Решение № 302/13.06.2013 г. на Общински съвет град Чепеларе, чл. 63, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

ЗАПОВЕД № 287 Чепеларе, 08.07.2013 г. ЗАПОВЕД № 287 Чепеларе, 08.07.2013 г.
дата на публикуване: 2013-07-09 09:38:16 | големина: 1009.12 KB
|