Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 274 Чепеларе, 02.07.2013 г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т. 2 и т.6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-Р-79/ 19.06.2013 г. от Румен Димитров Калоферов, Атанас Борисов Андреев, Елена Атанасова Василева, Иванка Атанасова Тачева, Нели Атанасова Андреева, Петър Андонов Пейков и Дора Андонова Пейкова с представени нот. акт № 54, том ІІ, рег. № 1649, дело № 236, вписан в Служба по вписванията с вх. рег.№ 461 от 30.07.2010 г., нот. акт № 53, том ІІ, рег. № 1648, дело № 235, вписан в Служба по вписванията с вх. рег.№ 460 от 30.07.2010 г.,нот. акт № 42, том ІІ, рег.№ 1954, дело № 231, вписан в Служба по вписванията с вх. рег.№ 617 от 11.12.2012 г. и Скица – предложение за изготвяне на ПУП,

ЗАПОВЕД №  274 Чепеларе, 02.07.2013 г. ЗАПОВЕД № 274 Чепеларе, 02.07.2013 г.
дата на публикуване: 2013-07-09 09:21:49 | големина: 62.50 KB
|